V10

enkel anpassning till kundernas krav
Dess intelligenta konstruktion gör det lätt att integrera i miljöer av alla slag, i enlighet med kundens behov. Den unika Application Interface Board ger fördefinierade inter-ansikten och en möjlighet till kundspecifika gränssnitt. TheVacon 10 Maskiner är speciellt anpassade till behoven hos maskin builders.Vacon nya enheten är en av de minsta enheterna på marknaden idag. Storleken på enheten sparar värdefulla installationsutrymme och fi ts i den minsta av platser. Trots det lilla formatet är driv packad med funktioner som integrerade EMC-filter, intelligent navigering och en flexibel kundgränssnitt. Dessutom gör det möjligt utformningen av enheten för cus-tomer att specificera sina egna gränssnitt om det behövs.
Vacon 10 Maskiner är lämpad för maskinbyggare i synnerhet på grund av dess flexibla gränssnitt det kommer att tillfredsställa en mängd olika behov med några modifikationer. Driv kommer också att ta sin plats som en allsidig allmän enhet när den är utrustad med Vacons standardgränssnitt, som erbjuder t.ex. Modbus kommunikation standard.Personalen Vacon 10 Maskiner är en extremt kompakt frekvensomriktare för maskinbyggare i effektområdet från 0,25 kW till 5,5 kW.
Vacon 10 Maskiner erbjuder maximal flexibilitet i att integrera kundens krav i omriktaren.

pdf
V10