NXS

Vacon NXS är en kompakt frekvensomriktare i effektområdet från 0,37 till 560 kW och matningsspänningar på 208-690 V för tung användning i maskiner , i fastigheter och i alla branscher Den robusta designen innehåller ett effektivt skydd mot interferencetions om leverans systemet. Problemfri drift garanteras också av sofistikerade motorstyrningsprinciperoch funktioner för skydd av motor / driv , komponentval och effektiv kylning .

pdf
NXS