Lager

• Enradiga radialkullager – metriska och tum
• Tvåradiga radialkullager
• Tvåradiga sfäriska kullager – metriska och tum
• Enradiga vinkelkontaktkullager – metriska och tum
• Tvåradiga vinkelkontaktkullager
• Duplexkullager – metriska och tum
• Axialkullager – metriska och tum
• Cylindriska rullager – metriska och tum
• Sfäriska rullager
• Koniska rullager – metriska och tum
• Lagerhus
• Glidlager